Biuro Rachunkowe PAT
Doradca Podatkowy
mgr Katarzyna Cieślik


32-300 Olkusz,
ul. K. K. Wielkiego 24

tel. 32 643 41 75
kom. 602 58 38 11
fax 32 754 24 59


 


Prowadzenie ksiąg handlowych

  • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług )
  • rozliczenie właścicieli
  • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
  • obsługa pracowników
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych